שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת תדלוק ושירותי דרך, ליד קיבוץ כרמים.

תוכנית 7/ 02/ 305/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת תדלוק ושירותי דרך, ליד קיבוץ כרמים.
מספר: 7/ 02/ 305/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
בני שמעון ליד קיבוץ כרמים.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1996תאריך פרסום: 28/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4460. עמוד: 579. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות08/08/1996תאריך פרסום: 08/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4434. עמוד: 4349. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/07/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1996
קבלת תכנית11/09/1994