שינוי לתכנית מתאר ג/ 6931 המאושרת

תוכנית ג/ 13766

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר ג/ 6931 המאושרת
מספר: ג/ 13766
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים ומתן הוראות לשינוי יעוד לשטחים ליעוד מבני - ציבור

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע המיועדת למגורים ולשביל ציבורי לשטח המיועד למבני - ציבור בתחום התוכנית.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הנחיות אדריכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19457חלק86, 187
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1279. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2691. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/02/2003
קבלת תכנית09/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה