שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטת ת"א-יפו

תוכנית תא/ 1658

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטת ת"א-יפו
מספר: תא/ 1658
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתיר הקמת תחנות טרנספורמטורים על גבולות המגרשים
במרחב תכנון ת"א-יפו

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/1975תאריך פרסום: 06/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2163. עמוד: 436. שנה עברית: התשלו .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1975תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1975.
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/1974
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/1973תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1973.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1973תאריך פרסום: 08/11/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1958. עמוד: 172. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1972
קבלת תכנית13/10/1972