שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטת

תוכנית תא/ 1386

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטת
מספר: תא/ 1386
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתיר הקמת סככות באזורי המלאכה והתעשיה במרווחים
הצדדיים והאחוריים של הבנינים ולשנות בהתאם לכך את
המתאר והתכנית המפורטת הכלולות במרחב תכנון ת"א,
להלן התכניות הראשיות על שינוייהן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/09/1971תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1971.
פרסום לאישור ברשומות26/08/1971תאריך פרסום: 26/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1750. עמוד: 2513. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/1970
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1970תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1970.
פרסום להפקדה ברשומות20/08/1970תאריך פרסום: 20/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1654. עמוד: 1. שנה עברית: התשל .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/05/1970
החלטה בדיון בהפקדה23/03/1970
קבלת תכנית19/01/1970