שינוי לתכנית מתאר לאזור מכונים ימיים.

תוכנית 2/ 02/ 101/ 28/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר לאזור מכונים ימיים.
מספר: 2/ 02/ 101/ 28/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי קרקע:
א. מאזור מכונים ימיים ודרך לאזור לבריכות.
ב.מאזור בריכות לאזור למכונים ימיים.
ג. קביעת תכליות, שמושים ומגבלות להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40068כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3208. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1988תאריך פרסום: 27/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3597. עמוד: 410. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית27/11/1988