שינוי לתכנית מתאר מחצבת גרניט בנחל שלמה-מזרח

תוכנית 2/ 02/ 101/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר מחצבת גרניט בנחל שלמה-מזרח
מספר: 2/ 02/ 101/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור, תכנון וייעוד של שטחים, על ידי איחוד וחלוקה של
מגרשים למטרות אלה:
- חציבה של סלעי גרניט.
-הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנחצב.
- פריצת דרך גישה לאזור המתקנים ולאזורי הכרייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: נחל שלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40020כל הגוש
40021כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1252. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים24/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/12/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2001
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4036. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/08/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2001
קבלת תכנית03/08/1997