שינוי לתכנית מתאר מערב 7- אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר מערב 7- אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינוי תכניית מתאר 101/02/2 ותוכנית מפורטת 2/ 03/ 146/ 1 מבחינת יעודי קרקע. קביעת תחומי מבננים קביעת הוראות והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40048חלק
40073כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1990. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3269. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1989. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1989תאריך פרסום: 14/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3679. עמוד: 3650. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית12/06/1989