שינוי לתכנית מתאר מקומית מי / 200 - מרכז גיזו

תוכנית מי/ 632

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר מקומית מי / 200 - מרכז גיזו
מספר: מי/ 632
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח למוסדות לאזור מגורים ושטח
פתוח ציבורי.
ב. קביעת מגרשי בניה שטחי בניה וקוי בנין.
ג. התויית דרכים חדשות וקביעת תנאים והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגיזו

תיאור המיקום:
מרכז גיזו, שטח ממזרח למושב צלפון
בין קואורדינטות אורך 500,144 -100,144
וקואורדינטות רוחב 900,134 - 500,134 .
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4563חלק15-18, 21-28, 48
4564חלק3, 37-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1991תאריך פרסום: 29/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3917. עמוד: 3607. שנה עברית: התשנא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/05/1991
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1991תאריך פרסום: 28/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3848. עמוד: 1346. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1991.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/01/1991
קבלת תכנית31/10/1990
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/1990
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו31/10/1990
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה31/10/1990
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1987