שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מעורב למגורים ג' ואזור משולב למלונאות ומסחר.
ב. שינוי יעוד ממגורים מיוחד לשטח לבניני ציבור.
ג. שינוי יעוד ממלונאות ומסחר לשטח ציבורי פתוח.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת מגבלות גובה, העמדה, קווי בנין, מספר קומות.
ו. תוספת 275 יחידות דיור.
ז. קביעת זכויות בניה.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
המרינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2790חלק4-6, 9-10, 12-1511
2791חלק10-13, 15-18, 26-27, 38-47, 50, 53, 58-69, 71-79, 82, 85-939, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 70עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6789. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/08/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות22/09/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית01/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 24. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2007
החלטה בדיון בולחוף25/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2004
קבלת תכנית13/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200802/07/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים126324/07/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900216/02/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800922/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800721/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35701/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800310/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800114/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80325/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700924/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600401/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1425/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1126/10/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף931/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף625/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף704/05/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500214/02/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400801/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה