שינוי לתכנית מתאר עראבה

תוכנית ג/ 10137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר עראבה
מספר: ג/ 10137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית מתאר עראבה ג / 4014 מאושרת ע"י שינוי יעוד שטחים חקלאיים ליעודי קרקע מגורים א', מסחרי ועליו מגורים, בנייני ציבור, שצ"פ, שרותי דרך ותחנת דלק ודרכים.
הרחבת תחום הבניה בעראבה והקצאת שטחים ציבוריים וקביעת סייגים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19379חלק22-25, 42-73, 75-8531, 35, 38, 41, 86-88
19382חלק13-43, 451, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3753. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: עיתון יומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/07/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית27/05/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/03/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות10/08/1998
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1997תאריך פרסום: 30/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4580. עמוד: 197. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1997.
החלטה בדיון בהפקדה13/08/1997
קבלת תכנית12/08/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21708/07/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201327/05/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200216/01/2002