שינוי לתכנית מתאר רובע 15, אשדוד.

תוכנית 3/ 02/ 101/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר רובע 15, אשדוד.
מספר: 3/ 02/ 101/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקביעת יעודי הקרקע חלוקה חדשה למתחמים, שינוי בהתווית רשת דרכים וקביעת הוראות לתכנון ובניה לשם הקמת שכונת מגורים.
1. מגורים לבנית בנה ביתך
2. מגורים לבניה מיוחדת.
3. מגורים לבניה רוויה
4. אזור משולב לבנייני ציבור
5. שטחים ציבוריים פתוחים
6. התווית דרכים חדשות.
7. ביטול דרכים מתוכננות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2003חלק10, 13-165, 9, 11-12, 17
2004חלק2718-26, 28
2015חלק3, 91, 7-8, 10
2016חלק7-151-2, 4-5
2017חלק19, 21, 23-2816-18, 20
2018חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1990תאריך פרסום: 22/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3818. עמוד: 600. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2450. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1990. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית19/03/1990