שינוי לתכנית מתאר שינוי יעוד מאיזור מסחרי לאיזור תעשיה שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר שינוי יעוד מאיזור מסחרי לאיזור תעשיה שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור מסחרי לאזור תעשיה וקביעת
הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
גבולות התכנית: מצפון : כביש הכניסה למפעל כבלי ציון
מדרום : שטח ציבורי פתוח
ממזרח : רחוב הגופר
ממערב : מפעל כבלי ציון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/1994תאריך פרסום: 05/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4212. עמוד: 3239. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/02/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/02/1994
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1994
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 147. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/1993
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1993
קבלת תכנית02/02/1993