שינוי לתכנית מתאר תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתכנון מרכז אזרחי ומסחר,
ע''י ביטוול איזור מגורים ב' ושצ''פ,
הוספת שטח לתכנון בעתיד והתווית דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1990. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1990. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1990.
פרסום לאישור ברשומות06/05/1990תאריך פרסום: 06/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3762. עמוד: 2561. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית02/04/1990
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1990. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1990. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1990.
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1990תאריך פרסום: 22/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3736. עמוד: 1619. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה18/12/1989
קבלת תכנית12/11/1989