שינוי לתכנית מתאר - מגרש 22 -אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - מגרש 22 -אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח להקמת בניני ציבור על
ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39605חלק12, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1995. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/12/1996תאריך פרסום: 22/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4470. עמוד: 1050. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/1996
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1996
קבלת תכנית14/11/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700115/01/2007