שינוי לתכנית מתאר - צומת עזריקם.

תוכנית 8/ 02/ 101/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - צומת עזריקם.
מספר: 8/ 02/ 101/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון צומת מודרדת בכביש מס' 4 הנקראת "צומת עזריקם". להתוות דרך מקומית לכיוון מערב ולקבוע מיקום מעבר עילי מעל לרכבת ודרך שתאפשר תנועה לשטחים אשר ממערב לרכבת בהתאם לתקני הבטיחות שבתוקף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזריקם
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2452. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים05/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1990. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות04/05/1989תאריך פרסום: 04/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3654. עמוד: 2815. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1989. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית30/04/1989