שינוי לתכנית מתאר - רובע ח' אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - רובע ח' אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזור מסחרי ומגרש מיוחד על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
רובע ח'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2023חלק10
2074חלק151-158127, 129, 150
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1997.
פרסום לאישור ברשומות30/01/1997תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. עמוד: 1863. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1996.
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4545. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה11/03/1996
קבלת תכנית01/11/1995