שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד דרך כניסה למושב תדהר.

תוכנית 7/ 02/ 305/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד דרך כניסה למושב תדהר.
מספר: 7/ 02/ 305/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך
על ידי שינוי ביעוד קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר

תיאור המיקום:
ישוב: תדהר
גושים: 100237, 100280 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100237חלק
100280חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות29/07/1997תאריך פרסום: 29/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4549. עמוד: 4702. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהתנגדויות07/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/1997
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1996תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. עמוד: 186. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1996
קבלת תכנית13/03/1995