שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא

תוכנית ג/ 1387

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא
מספר: ג/ 1387
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק
15331חלק
15333חלק
15334חלק
15338חלק
15339חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 882מתאר כפר כמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/1989תאריך פרסום: 09/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3612. עמוד: 1186. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/1988תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1974
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1973תאריך פרסום: 03/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1915. עמוד: 1609. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה12/06/1972
קבלת תכנית01/04/1971