שינוי לתכנית שיכונים ציבוריים, יעוד שטח לשימוש מסחרי ועדכון מצב קיים

תוכנית 2/ 03/ 131/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית שיכונים ציבוריים, יעוד שטח לשימוש מסחרי ועדכון מצב קיים
מספר: 2/ 03/ 131/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לשימוש מסחרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק10, 75-76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/1976תאריך פרסום: 08/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2235. עמוד: 2125. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1976
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1975תאריך פרסום: 27/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2169. עמוד: 588. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1975
קבלת תכנית01/07/1975