שינוי לתכנית 5 / במ / 73-שכ' ו'

תוכנית 5/ 03/ 191/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית 5 / במ / 73-שכ' ו'
מספר: 5/ 03/ 191/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בנין, תוספת קומה מסחרית, הגדלת אחוזי הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רחוב מקלף שכונה ו' - מגרש 118
גוש: נב 9 (זמני) ח"ח 10

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 73שכונה ו' -שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1674. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/1997
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1997תאריך פרסום: 30/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4508. עמוד: 2837. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 13/03/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1996
קבלת תכנית19/12/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007