שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.

תוכנית בר/ 14/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.
מספר: בר/ 14/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2663חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 16/09/1990.
פרסום לאישור ברשומות05/08/1990תאריך פרסום: 05/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3788. עמוד: 3534. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית06/05/1990