שינוי לתקנון של תכנית ג/ 10734 המאושרת

תוכנית ג/ 12885

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתקנון של תכנית ג/ 10734 המאושרת
מספר: ג/ 12885
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העלאת אחוזי בניה בשטח חקלאי מיוחד מ- 20% ל- 40%

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19858חלק8-11
19859חלק2, 20, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10734שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך, שינוי למתאר, זרעיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 26. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים23/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2530. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2002
קבלת תכנית10/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201422/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200313/02/2002