שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכנין

תוכנית ג/ 7514

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכנין
מספר: ג/ 7514
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי שטחים
בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומס' הקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק
19271חלק
19272חלק
19274חלק
19279חלק
19280כל הגוש
19281כל הגוש
19282כל הגוש
19283חלק
19284כל הגוש
19288חלק
19289חלק
19290כל הגוש
19291חלק
19313חלק
19314כל הגוש
19315חלק
19316כל הגוש
19317כל הגוש
19318כל הגוש
19319חלק
19320חלק
19321חלק
19322חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכניןשינוי
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4707. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/1995
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1995תאריך פרסום: 12/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4274. עמוד: 1186. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה17/06/1992
קבלת תכנית06/10/1991