שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעון

תוכנית ג/ 7512

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעון
מספר: ג/ 7512
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי שטחים
בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר המקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק
10368חלק
12181חלק
12182חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1737הרחבת בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 3428שנוי יעוד מחקלאי לבנין צבורי מרכז חנוך ותרבות, ספורט, בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 3427שנוי יעוד לאזור צבורי -בשמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 679הרחבת סעדוןשינוי
תוכניתג/ 541סעדוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/1994תאריך פרסום: 05/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4212. עמוד: 3235. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים03/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4075. עמוד: 1240. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/1992
החלטה בדיון בהפקדה08/04/1992
קבלת תכנית06/10/1991