שינוי לתקנון תכנית מתאר מקומית 42 / 365 / PT, נצרת.

תוכנית ג/ 9000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתקנון תכנית מתאר מקומית 42 / 365 / PT, נצרת.
מספר: ג/ 9000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה מחדש בתחום תכנית 41 / 365 / P
T . ב. ביטול הוראות זמניות למתן היתרי בניה ג / 971
3.

עיקרי ההוראות:
ג/ 12112
חכגיי13243

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16501כל הגוש
16502כל הגוש
16503כל הגוש
16504כל הגוש
16505כל הגוש
16506כל הגוש
16507כל הגוש
16508כל הגוש
16509כל הגוש
16510כל הגוש
16511כל הגוש
16512כל הגוש
16513כל הגוש
16514כל הגוש
16515כל הגוש
16516כל הגוש
16517כל הגוש
16518כל הגוש
16519כל הגוש
16520כל הגוש
16521כל הגוש
16522כל הגוש
16523כל הגוש
16524כל הגוש
16525כל הגוש
16526כל הגוש
16527כל הגוש
16528כל הגוש
16529כל הגוש
16530חלק1-56, 68-105, 107-114, 121, 126-13257-58, 60, 66-67, 106, 115-117, 119, 122-124
16531כל הגוש
16532חלק1-110, 116-130, 134-195, 200-221111, 113-115, 131-133, 196-197, 199
16533כל הגוש
16534חלק2-5, 11, 13-24, 27-29, 34-35, 44-451, 6, 8, 10, 26, 30-33, 42
16535חלק1, 4, 7-21, 24-26, 35, 45-46, 48, 51-526, 22-23, 27-29, 37, 47, 67, 75
16536חלק2, 4, 73, 5-6
16538כל הגוש
16539חלק1-2, 4, 8, 15, 17-22, 1123, 5, 7, 9, 16, 23
16540כל הגוש
16541חלק1-78, 82-90
16542חלק4, 10-139
16543חלק5-11, 13-14, 60-111, 113-121, 1312-4, 12, 15, 50-52, 57, 59, 112, 122-123, 130
16544כל הגוש
16545כל הגוש
16556חלק13, 24, 33
16557חלק1
16567כל הגוש
16568כל הגוש
16569כל הגוש
16570כל הגוש
16571כל הגוש
16573כל הגוש
16574כל הגוש
16578חלק27, 29-32, 341-2, 4, 7, 28, 35
16581חלק31, 33-34
16584כל הגוש
16648כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. עמוד: 735. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/11/1998
פרסום לאישור בעיתונים09/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/1998
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3051. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה15/11/1995
קבלת תכנית14/11/1995