שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.

תוכנית ג/ 9169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.
מספר: ג/ 9169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת אפשרות בניה למגורים באזור מרכז אזרחי.
ב. הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות באזור.
1. מגורים א' מ-%36 בקומה ל-%42 וסה"כ %150.
2. מרכז אזרחי מ-%100 סה"כ ל-%150 סה"כ ושלוש קומות
במקום שתי קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק
19271חלק
19272חלק
19274חלק
19279חלק
19280כל הגוש
19281כל הגוש
19282כל הגוש
19283חלק
19284כל הגוש
19288חלק
19289חלק
19290כל הגוש
19291חלק
19313חלק
19314כל הגוש
19315חלק
19316כל הגוש
19317כל הגוש
19318כל הגוש
19319חלק
19320חלק
19321חלק
19322חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1997תאריך פרסום: 23/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4590. עמוד: 707. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/11/1997
פרסום לאישור בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות23/02/1997תאריך פרסום: 23/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4494. עמוד: 2296. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה09/12/1996
קבלת תכנית02/05/1996