שינוי לת.מ. 23 / 03 / 107 / 18

תוכנית 23/ 03/ 107/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לת.מ. 23 / 03 / 107 / 18
מספר: 23/ 03/ 107/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי מ-5 ל-4
במגרשים 347, 346, 345

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1994
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1994תאריך פרסום: 16/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4183. עמוד: 1558. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/1993
החלטה בדיון בהפקדה21/06/1993
קבלת תכנית20/12/1992