שינוי מאזור חקלאי לאזור מסחרי תחנת דלק ואזור מגורים במשק חקלאי מושב נוגה

תוכנית 6/ 03/ 195/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאזור חקלאי לאזור מסחרי תחנת דלק ואזור מגורים במשק חקלאי מושב נוגה
מספר: 6/ 03/ 195/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש מס' 80 לשתי חלקות משנות
ב. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים במשק
חקלאי ולאזור מסחרי המיועד להקמת תחנת תדלוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנגה

תיאור המיקום:
ישוב: נגה
מו"א לכיש

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 18תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוקאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/04/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1991תאריך פרסום: 17/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3835. עמוד: 1111. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1991.
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1988
קבלת תכנית03/05/1988