שינוי מאזור מגורים א' לאזור משולב

תוכנית 22/ 03/ 102/ 122

זיהוי ומאפיינים
שם: שינוי מאזור מגורים א' לאזור משולב
מספר: 22/ 03/ 102/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים משולב
במסחר.
ב. שינוי בקו בנין צידי צפוני מ-3.0מ' ל-0.0מ'.
ובקו בנין דרומי מ-3.0 מ' ל-5.0מ'.
ג. שינוי באחוז בניה מ-%60 ב- שתי קומות ל-%80
ב- 2 קומות.
ד. שינוי ממגרש דו משפחתי לחד משפחתי ע"י שינוי
בהנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
רח' סמלו
גוש: 39577
חלקות: 4 / 5013 , 3 / 5013

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק13, 70
39576חלק53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1991תאריך פרסום: 24/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3946. עמוד: 888. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים27/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 2996. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1991
קבלת תכנית26/08/1990