שינוי מאזור מגורים א' לבניני ציבור ומסחר וחזית מסחרית באזור מגורים א'

תוכנית 23/ 03/ 102/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאזור מגורים א' לבניני ציבור ומסחר וחזית מסחרית באזור מגורים א'
מספר: 23/ 03/ 102/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור בניני ציבור
ומסחר וכן חזית מסחרית באזור מגורים א'.
ב. קביעת הנחיות ומגבלות בניה (לרוב לפי מצב בנוי
בשטח).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
רחוב הרצל - כצנלסון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק14-15, 49-50, 57-60, 91-9782-83, 90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1995.
פרסום לאישור ברשומות11/06/1995תאריך פרסום: 11/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4312. עמוד: 3688. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1995
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1995תאריך פרסום: 12/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4283. עמוד: 2116. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/1994
החלטה בדיון בהפקדה12/09/1994
קבלת תכנית17/12/1992