שינוי מאזור מגורים א' (קומה אחת) לאזור מגורים שתי קומות (קוטג') - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאזור מגורים א' (קומה אחת) לאזור מגורים שתי קומות (קוטג') - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד שתי תכניות לתכנית אחת.
- שינוי מאזור מגורים א' (קומה אחת)
לאזור מגורים שתי קומות (קוטג').
- הגדלת אחוז בניה.
- קביעת קוי בנין.
- ביטול שטח לתכנון בעתיד וקביעת אזור מסחרי.
- התווית דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39578כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. עמוד: 2154. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/1980. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 795. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית24/09/1979