שינוי מאזור מגורים לאזור בינייני ציבור

תוכנית 8/ 03/ 134/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאזור מגורים לאזור בינייני ציבור
מספר: 8/ 03/ 134/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 28 מ"אזור מגורים בישוב חקלאי" ל"אזור לבנייני ציבור" להקמת מקלט ציבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו

תיאור המיקום:
שדה עוזיה, טובים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2495חלק28, 61-62, 72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1304. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1988
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1988תאריך פרסום: 28/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3523. עמוד: 724. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/1987תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1987. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1987
קבלת תכנית28/09/1987