שינוי מאזור מגורים 6 מיוחד למגורים א , תוספת 8 יח"ד , ראס אל עמוד

תוכנית 9644

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מאזור מגורים 6 מיוחד למגורים א , תוספת 8 יח"ד , ראס אל עמוד
מספר: 9644
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במערך יעודי הקרקע מאזור מגורים 6 מיוחד לאזור מגורים א' (לפי מבא"ת 2006).

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים 6 מיוחד לאזור מגורים א' ולדרך חדשה.
2. קביעת אחוזי בניה מירביים , מס' קומות מירביים, מס' יח"ד מירבי וקוי הבנין המירביים בכל אחד מהאזורים המיועדים לבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםראס אל עמוד

תיאור המיקום:
שכונת ראס אל עמוד ,
קואורדינטה X 630/175
קואורדינטה Y 223/300
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2668תכנון הכפר ראס אל עמודשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4012. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית15/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3527. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה17/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2007
קבלת תכנית11/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200900415/02/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200800417/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה