שינוי מאזור מגורים, לאזור בניני חברה (בניני ציבור)

תוכנית בר/ 14/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מאזור מגורים, לאזור בניני חברה (בניני ציבור)
מספר: בר/ 14/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מאזור מגורים, לאזור בניני חברה (בניני ציבור)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
גוש: 2634 חלקה 14 (לפי בר / ש / 193)
מספר ישן של החלקה: 35 בגוש 3662

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק6, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2733. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/1992תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1992.
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1992תאריך פרסום: 26/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3987. עמוד: 2599. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1991
קבלת תכנית18/08/1991