שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור לתעשיה לאזור מלאכה, אזור למסחר,
שטח לחניה ציבורית דרכים והרחבת דרכים.
ב. קביעת הנחיות בניה.
ג. חלוקה מחדש למגרשים.
ד. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח לבנייני ציבור
לחניה ציבורית ושטח למסחר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 46אזור מסחרישינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 75מלאכה ותעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/1986תאריך פרסום: 01/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3405. עמוד: 284. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים26/10/1986
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1986
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1986תאריך פרסום: 01/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3387. עמוד: 1959. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/1986תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1986. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1986. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1986. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1986
קבלת תכנית18/12/1985