שינוי מאיזור למבני ציבור לאיזור מגורים א'

תוכנית 14/ 03/ 101/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מאיזור למבני ציבור לאיזור מגורים א'
מספר: 14/ 03/ 101/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאיזור מגורים א'
חלוקה ל-3 מגרשים ושינוי בקו בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רח' החצב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1991תאריך פרסום: 31/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3939. עמוד: 584. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית02/09/1991
פרסום להפקדה ברשומות13/06/1991תאריך פרסום: 13/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3888. עמוד: 2728. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1991.
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1991
קבלת תכנית03/09/1990