שינוי מגרש למגורים מחד-משפחתי לדו-משפחתי

תוכנית 14/ 03/ 103/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מגרש למגורים מחד-משפחתי לדו-משפחתי
מספר: 14/ 03/ 103/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מס' 88 לשני תאי שטח עבור מגורים חד משפחתיים עם קיר משותף.

עיקרי ההוראות:
א. חלוקת מגרש לשני תאי שטח וקביעת קו בנין 0.0 מ' ביניהם.
ב. תוספת קומת מרתף וקביעת זכויות בניה בו.
ג. שינוי גודל מגרש מינימלי מ- 450 מ"ר ל- 340 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
פינת הרחובות האלה וחרוב
קואורדינטה X 185900
קואורדינטה Y 575175

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק89157, 159
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 103בקשה לחלוקת מגרש באזור בנה ביתך - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2247. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3845. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2009
קבלת תכנית23/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000911/10/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116315/07/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901509/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה