שינוי מגרש 17 מחקלאי למגורים

תוכנית 8/ 03/ 115/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מגרש 17 מחקלאי למגורים
מספר: 8/ 03/ 115/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה מס' 17 מאזור חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי וצרופו לחלקה 12.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזריקם

תיאור המיקום:
מושב עזריקם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2596חלק12, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 115ישוב עזריקםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1985תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1985. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1985. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום לאישור ברשומות18/07/1985תאריך פרסום: 18/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3227. עמוד: 2916. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1983
פרסום להפקדה ברשומות20/05/1983תאריך פרסום: 20/05/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2923. עמוד: 1918. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/05/1983תאריך פרסום בעיתון: 09/05/1983. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/1983. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/1983. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1983
קבלת תכנית14/01/1983