שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים א' ומשצ"פ לדרך מוצעת.

תוכנית 22/ 03/ 102/ 98

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים א' ומשצ"פ לדרך מוצעת.
מספר: 22/ 03/ 102/ 98
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש, שינוי יעוד מדרך מוצעת למגורים א'
ומשטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
שד' ירושלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1994.
פרסום לאישור ברשומות02/12/1993תאריך פרסום: 02/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4172. עמוד: 1079. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/11/1993
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה19/05/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/05/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/05/1993
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1992.
קבלת תכנית30/12/1991
החלטה בדיון בביטול הפקדה30/12/1991
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. עמוד: 377. שנה עברית: התשמח .