שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים ג, פתיחת שבילים.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים ג, פתיחת שבילים.
מספר: מש/ 7/ 1/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול דרך ואו / שביל והמרתם לאזור מגורים ג'.
2. פתיחת שבילים על פי המצב הקיים בשטח.
3. אחוד וחלוקה בהסכמה.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק49-50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית03/10/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007