שינוי מועד הצגת אישור

בקשה ועדה מקומית 3621/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שינוי מועד הצגת אישור
מספר: 3621/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"לשנות את מועד הצגת אישור משרד התחבורה להסדרי התנועה לשלב טופס 4 כפוף לאישור הוועדה המחוזית".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6338חלק71
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5626/03/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5408/01/2007