שינוי מזכות מעבר ציבורית למגורים א,ללא שינוי בזכויות,תוספת לשטח הבניה,שינוי בק

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מזכות מעבר ציבורית למגורים א,ללא שינוי בזכויות,תוספת לשטח הבניה,שינוי בק
מספר: הצ/ 5/ 1/ 201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת יח"ד אחת ובסה"כ מ- 2 יח"ד ל- 3 יח"ד בתחום התכנית.
ב. תוספת לשטח בניה עיקרי מ- 50% ל- 80%.
ג. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א' מיוחד.
ד. שינוי במס' הקומות המותר מ- 2 ל- 3 קומות כפי הקיים (סגירת קומת עמודים קיימת) וכן שינוי בגובה הכללי של המבנה מ- 8.5 ל- 9.5 מ' מגובה 0.00 מאושר.
ה. קביעת זכות מעבר לציבור דרך שטח ציבורי פתוח.
ו. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
רח' הדקל 107.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק349337
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 163שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים למטרת השלמת מגרש.שינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2628. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2221. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/09/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/08/2003
קבלת תכנית04/08/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה