שינוי מחניה ציבורית לשצ''פ

תוכנית 18/ 03/ 107/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מחניה ציבורית לשצ''פ
מספר: 18/ 03/ 107/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית ע''י שינוי יעוד המגרש מחניה ציבורית לשצ''פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2407חלק78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 107חלוקת השטח לדרכים וחניה ושטח צבורי פתוחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/10/2006
קבלת תכנית01/08/2006