שינוי מחקלאי למגורים א' ודרכים ושצפים, ממגורים א' לדרכים, שבילים, רישוי מבנים

תוכנית מש/ 8/ 1/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מחקלאי למגורים א' ודרכים ושצפים, ממגורים א' לדרכים, שבילים, רישוי מבנים
מספר: מש/ 8/ 1/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים א' ודרכים ושצפים.
ב. שינוי יעד קרקע ממגורים א' לדרכים, שבילים.
ג. רישוי מבנים קיימים.
ד. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק10, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/03/2004
קבלת תכנית09/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401222/06/2004