שינוי מחקלאי למגורים א' ופתיחת דרכים חלוקת מגרשים בהסכמה

תוכנית מש/ 8/ 1/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מחקלאי למגורים א' ופתיחת דרכים חלוקת מגרשים בהסכמה
מספר: מש/ 8/ 1/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים, דרכים ושטחים ציבוריים.
ב.קביעת הוראות בניה.
ג. רישוי מבנים קיימים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2005
קבלת תכנית10/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501221/06/2005