שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים

תוכנית מש/ 8/ 1/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים
מספר: מש/ 8/ 1/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים א', דרכים משולבות.
ב. תיקון תואי דרך מאושרת.
ג. רישוי מבנים קיימים.
ד. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8660חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/09/2005
קבלת תכנית11/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900318/02/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200502320/12/2005