שינוי מחקלאי למגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין

תוכנית ג/ 18253

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מחקלאי למגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין
מספר: ג/ 18253
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' שצ"פ ודרכים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' שצ"פ ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק136, 171
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/12/2009
קבלת תכנית11/06/2009