שינוי מחקלאי למגורים ג', משטח חקלאי לדרך, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2576/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מחקלאי למגורים ג', משטח חקלאי לדרך, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2576/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חקלאי לאזור מגורים ג'.
2. שינוי יעוד שטח חקלאי לדרך.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7761חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ 3007לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/05/2005
קבלת תכנית14/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501221/06/2005