שינוי מיקום דרך ושינוי יעוד מציבורי פתוח למגורים ג'

תוכנית טר/ 1067

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מיקום דרך ושינוי יעוד מציבורי פתוח למגורים ג'
מספר: טר/ 1067
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3282. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/04/1976תאריך פרסום: 11/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2213. עמוד: 1628. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית20/08/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית