שינוי מיקום משביל והתווית שביל חדש, שינוי מיקום והקטנת ש.ב.צ.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 1413

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מיקום משביל והתווית שביל חדש, שינוי מיקום והקטנת ש.ב.צ.
מספר: מש/ 7/ 1/ 1413
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי מיקום משביל והתווית שביל חדש.
2. שינוי מיקום והקטנת שטח לבניני ציבור.
3. חלוקה מחדש למגרשים.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1902. שנה עברית: התשנב .
קבלת תכנית08/09/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007